• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Vastgoedscan Driestroom

In deze tijd, waarbij enerzijds zorgaanbieders in toenemende mate verantwoordelijk worden voor hun vastgoed en anderzijds definitief uitsluitsel van de overheid over de stelselwijziging slechts traaghelder wordt, is er noodzaak voor zorgorganisaties om een goed en correct beeld te verkrijgen over de staat van hun vastgoed. In deze context is een scan gemaakt van de financiële en functionele aspecten van het vastgoed van De Driestroom en zijn themadiscussies gehouden over verschillende elementen van het strategisch vastgoedbeleid. De
conclusies en concrete plannen zijn verwerkt in een beleidsnota. Het concept ‘vastgoed als bedrijfsmiddel’ is voor sommige zorgorganisaties vanzelfsprekend, voor anderen volslagen nieuw. Vaak wordt gedacht dat vastgoed een geldverslindende kostenpost is maar er zijn ook mogelijkheden tot een positieve bijdrage aan de totaalexploitatie. Wat zijn de risico’s of misschien wel kansen in de komende periode voor het zorgvastgoed nu er zoveel veranderingen op stapel staan? In de scan is een beeld gegeven over de positie van zorgvastgoed in deze tijd en de relatie tot de stelselwijziging die binnenkort doorgevoerd zal gaan worden. In de organisatie zijn veel gegevens over vastgoed beschikbaar die allemaal in een eigen deel van het verhaal vertellen. Er zijn taxaties en boekwaardegegevens van panden die iets zeggen over de waarde van het vastgoed. Er zijn meerjarenonderhoudsplannen en er zijn functionele en kwalitatieve gegevens. Daarnaast is er een financiële verantwoordingsstructuur waarbij, vanuit de inkomsten per pand voortkomend uit de o.a. de zorgproductie, dotaties worden gedaan voor de financiering van het vastgoed. Al deze gegevens worden gecombineerd om een totaalbeeld te krijgen van de positie van het vastgoed binnen De Driestroom. De Scan brengt alle financiële gegevens in een vastgoedrekenmodel samen en berekend de huidige bedrijfswaarde van de diverse panden en clusters. De resultaten geven inzicht in de financiële situatie van het vastgoed per pand, per cluster en organisatiebreed.