• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl
  • Wie zijn wij?

    Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen en corporaties.

  • Actueel
  • Social media
  • Volg ons op Twitter en Linkedin

Het fundament voor het LTHP RijnIJssel
Deze week hebben wij de rapportage uitgebracht waarmee het fundament voor het Lange Termijn Huisvestingsbeleid van ROC RijnIJssel wordt gelegd.

Vanaf september hebben wij intensief met management en staf gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op de toekomstige huisvestingsportefeuille; voor een deel van die werkzaamheden hebben wij samenwerking gezocht met ICS adviseurs.

De rapportage bevat de resultaten van deze periode:
Visie op onderwijs en ruimte: de kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor de toekomstige huisvestingsportefeuille op basis van de visie op de ontwikkelingen in het onderwijs;
Nulmeting:de beoordeling van de ruimtelijke en financiële prestaties van alle locaties en van de portefeuille als geheel, die ruim 25 locaties met in totaal ruim 100.000 m² omvat;
Scenario’s voor de toekomstige huisvestingsportefeuille: de scenario’s voor de toekomstige portefeuille ten aanzien van handhaven of afstoten van bestaande locaties en verwerven van nieuwe locaties;  deze scenario’s zijn gebaseerd op de kwalitatieve en kwantitatieve criteria van de visie, op de beoordelingen van de nulmeting, op keuzes ten aanzien van de te handhaven locaties en op de inschatting van de te verwachten krimp.

Deze rapportage geeft richting aan het thans op te stellen Masterplan, het projectplan voor de huisvestingsinitiatieven 2015-2020 e.v.