• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

OTAV Expert huisvesting statushouders

In navolging van een aantal succesvolle projecten in Nijmegen is Buro SBH nu officieel expert huisvesting statushouders voor de OTAV; het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders van de VNG.

Via en op kosten van het OTAV kunnen gemeenten tot 40 uur advies aanvragen over vraagstukken rond huisvesting van statushouders. Buro SBH wordt daarbij met name ingeschakeld voor adviezen over transformatiemogelijkheden van gebouwen of tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. We bezoeken daarvoor gemeenten in het hele land. Na het bespreken van de wensen brengen we de mogelijkheden in kaart met een beknopte rapportage met o.a. schetsen, kosten- en huurberekeningen, een businesscase, een risico-analyse en adviezen voor een vervolg. De afgelopen maanden heeft Buro SBH voor verschillende gemeenten advieswerkzaamheden uitgevoerd.

Afbeelding omroep N1