• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Brede School Oosterbeek

Op de locatie waarop de OBS de Marlijn en de oecumenische basisschool gehuisvest zijn is in opdracht van de gemeente Renkum met instandhouding van de bestaande gebouwen een plan gerealiseerd voor de Brede School Oosterbeek Laag waarin naast de genoemde scholen ook peuterspeelzaal Dolfijn en B.S.O. Koningskinderen gehuisvest zijn. Met gebruikmaking van de bestaande gebouwen en in de gedachte van de “community school” is het complex ontworpen als een drieluik, herkenbaar met eigen accenten. Er is bewust voor gekozen om de functies openbare basisschool, oecumenische basisschool en peuterspeelzaal / kinderdagopvang in drie gebouwen (twee bestaande scholen + nieuwbouw) te plaatsen die met elkaar zijn verbonden door een “onderwijspassage”. In deze passage krijgt de Brede School zijn gestalte, met behoud van eigen identiteit wordt een symbiose tot stand gebracht. Het vormt de centrale ontmoetingsplek. Hier kan gespeeld en zelfstandig gewerkt worden zonder ‘op de gang te zitten’. De bestaande scholen liggen op een sterk geaccidenteerd terrein op een centrale plek in de wijk. De hoogteverschillen in het terrein zijn door ons ingezet om het stedenbouwkundig verlangen naar het realiseren van bescheiden terughoudende volumes te verwezenlijken.