• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

De Bouwsteen Hengelo

De school bestaat uit 17 stamgroepen en is voorzien van enkele praktijklokalen en een gymzaal. Er wordt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verzorgd voor cluster 3- en cluster 4-kinderen. De school is onderdeel van een groter complex, waarin ook een behandelcentrum van Orthopedagogisch Centrum De Eik en van Accare, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, is opgenomen. Dit centrum omvat 4 groepen dagbehandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoening, diverse behandel- en therapieruimten, lokalen voor schooltoeleiding een multifunctionele ruimte en kantoren. Het gehele complex staat in onderlinge verbinding en is in opdracht van de verschillende opdrachtgevers in samenhang ontwikkeld. Alle ontwerp- en advieswerkzaamheden zijn door hetzelfde team uitgevoerd. SBH heeft voor het behandelcentrum een Total Engineering opdracht van De Eik, waarbij alle adviseurs gecontracteerd zijn door SBH en direct onder onze verantwoordelijkheid vallen. Voor de school heeft SBH alleen de architectenopdracht.
De werkzaamheden van SBH betreffen: programma, stedenbouw, architectonisch ontwerp, bouwvoorbereiding, prijs- en contractvorming en uitvoering. In alle fases co├Ârdineert SBH alle advieswerkzaamheden.