• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
 • Postbus 471 6800 AL Arnhem
 • (026) 377 97 97
 • sbh@sbh.nl
 • Wie zijn wij?

  Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen en corporaties.

 • Actueel
 • Social media
 • Volg ons op Twitter en Linkedin

Wat zien we om ons heen?

Algemene trends:

 • Leegstand: een structureel groter aanbod dan vraag naar kantoorruimte op zowel bedrijfsterreinen en kantoorparken als op binnenstedelijke locaties.
 • Investeringen bij corporaties zijn steeds meer gericht op de bestaande woningvoorraad: meer renovatie en verduurzaming en minder nieuwbouw. Bovendien is er nauwelijks nog beleidsvrijheid voor corporaties om in specifiek zorgvastgoed en wijkvoorzieningen te investeren.
 • Vastgoed is lastig te financieren: veel opdrachtgevers worstelen met de financiering ook al is er een goed plan en een haalbare businesscase.
 • Prioriteit bij vergroening en verduurzaming: overheid en opdrachtgevers hechten hieraan steeds meer belang bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
 • Toename van samenwerkingsverbanden: allianties tussen opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende partijen in de bouw en tussen adviseurs en uitvoerende partijen onderling.

Zorggerelateerde trends:

 • Hervorming van het zorgstelsel: grote gevolgen voor de bekostiging van de huisvesting voor mensen met een zorgvraag en de toekomst van zorggerelateerd vastgoed.
 • Toenemende vergrijzing: groei van het aantal ouderen met een beperking, met als gevolg een toenemende behoefte aan aangepaste woningen.
 • Toenemende aandacht van zorginstellingen voor vastgoedvraagstukken: eigen verantwoordelijkheid voor investeringsbeslissingen in vastgoed, dat als belangrijk bedrijfsmiddel wordt gezien.