• Van Oldenbarneveldtstraat 92-4
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Golden Circle

Simon Sinek, grondlegger van de 'Golden Circle' theorie stelt dat ondernemingen een sterke focus hebben op de diensten en producten die ze leveren (het 'wat'), terwijl ze geen idee hebben waarom deze deze producten en diensten leveren. Bij de 'Golden Circle' theorie wordt juist gestart met de vraag wat een onderneming drijft, wat de ambitie is (het 'Waarom').

Het beantwoorden van de waarom-vraag is voor ons cruciaal om te ontdekken wat de drijfveer is van opdrachtgever en stakeholders. Wat de wensen en emabities zijn. Daarna wordt op basis van de kennis en de kwaliteiten van de partijen in het proces een gemarkeerde route bepaald: hoe het proces wordt ingericht. Daarna worden pas de definitieve taken en rollen verdeeld. Dit leidt tot een geïnspireerde, efficiënte en doelgerichte aanpak waarbij recht op een weloverwogen doel wordt afgegaan. Voor een goede start van het proces is deze methodiek eigenlijk onmisbaar. Buro SBH begeleidt dit in een initiërende workshop.