• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Olden Tempel Beuningen

In opdracht van Standvast Wonen is voor de wijk Olden Tempel te Beuningen een visie opgesteld waarin de wijk een vitale en gedifferentieerde leefgemeenschap wordt. Aan de hand van beschreven leefstijlen en woonmilieus zijn woningtypologieën ontwikkeld die aansluiten bij de gewenste toekomstige bewoners van wijk, de “tolerante socialisers”. Op basis van deze leefstijlgroep zijn 40 grondgebonden starters- en eengezinswoningen aan de straten Gewelf en Obelisk ontworpen die een sterke rela¬tie met de straat hebben. In de woning is een duidelijke en informele ontmoetingsplek gerealiseerd: de woonkeuken. Aan de ring van de wijk zijn 8 studio’s/kamers voor een bijzondere doelgroep gesitueerd.