• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Polyfonie Arnhem

Het onderzoek dat Buro SBH voor ArtEZ verrichtte naar de mogelijkheden tot verbetering van de huisvestingssituatie van de hogeschool in Arnhem, heeft ons ook inzicht gegeven in de woningbehoefte onder met name muziekstudenten van ArtEZ. Die situatie heeft ons geïnspireerd om samen met Frank Donders Projectontwikkeling het plan Polyfonie te ontwikkelen. Dit plan behelst de transformatie van een leegstaand kantorencomplex in het centrum van Arnhem tot een muzikaal woon/werkgebouw annex broedplaats voor ArtEZ Studenten met studio’s, appartementen, oefenruimten en muziekcafé. In inspirerende workshops met de studenten van ArtEZ zijn de plannen getoetst aan hun woonwensen en zijn nieuwe ideeën opgedaan om het plan verder uit te werken. Het plan is door studenten en docenten met veel enthousiasme ontvangen en er zijn al een groot aantal gegadigde huurders genoteerd.