• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Orthopedagogisch behandelcentrum Berkelland Trajectum Rekken

In de zomer van 2011 hebben Buro SBH en Van Wijnen Arnhem het initiatief genomen om Trajectum een Turn Key ontwikkeling aan te bieden voor de realisatie van de SGLVG+ behandelkliniek op de locatie van de Justitiële Jeugdinrichting in Rekken. Deze innovatieve aanbestedingsvorm was in de zware AWBZ-zorg nog niet op deze wijze toegepast. Het ontwikkelteam verkreeg het vertrouwen van Trajectum en in een intensief co-creatieproces met alle geledingen van Trajectum heeft het bouwplan in korte tijd gestalte gekregen. Door een LEAN aanpak is binnen de strakke transparante budgettaire kaders en planning een geoptimaliseerd proces doorlopen. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig woongebouw met een prettige woonsfeer. Het gebouw is toegesneden op de eisen voor de forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol
gedrag. De intensieve zorg kan op een veilige en efficiënte wijze gestalte krijgen in het gesloten gebouw dat wordt gekenmerkt door een open sfeer met transparantie en overzicht.