• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Groot Hungerink Eefde

Het zorglandgoed Groot Hungerink in Eefde is in opdracht van stichting Trajectum herontwikkeld voor circa 120 bewoners in de intensieve gehandicaptenzorg (SGLVG). Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. 

Na analyse van de bestaande locatie heeft Buro SBH de latente kwaliteiten en mogelijkheden van Groot Hungerink onderzocht. Vervolgens ontwikkelde Buro SBH samen met Trajectum verschillende stedenbouwkundige modellen en toekomstscenario's. Toekomstperspectief, zorgvisie, leefbaarheid, veiligheid, functionaliteit en haalbaarheid waren daarbij kernbegrippen. Het resultaat is vastgelegd in een masterplan.

Buro SBH heeft samen met Royal Haskoning DHV de gebouwen ontworpen en technisch uitgewerkt conform het masterplan en de opgestelde programma's van eisen. Er werd intensief samengewerkt met opdrachtgever en de gebruikers. Met Veenenbos & Bosch heeft Buro SBH het terreinontwerp gemaakt. Middels een uniek aanbestedingstraject is een bouwpartner geselecteerd die in staat is het gehele project bouwkundig, installatietechnisch, landschappelijk en infrastructureel uit te voeren, creatief mee te denken tijdens voorbereiding en uitvoering en zich maximaal inzet om overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. Deze bouwpartner is gevonden in BAM Utiliteitbouw Arnhem.

Groot Hungerink is omgevormd naar een overzichtelijk en eenduidig gebied waar landschap en bebouwing aansluiten bij de landelijke context van het agrarische uiterwaardengebied van de IJssel.